“tit”

RICHCOLORS   ART   MILAN   RICHTER

G r o w t h

“photo”

Dimensions 180 x 120 cm  

Veľkoformátový abstraktný obraz. Akryl na plátne, kontrasty zlatou metalickoou farbou.

1300 Eur  

 

T h e   W a y

“photo”

Abstract Artwork. 140 x 70 cm  

450 Eur  

 

H e a v e n

“photo”

Abstract Artwork. 140 x 70 cm  

Táto farebná explózia maľovaná akrylom má priniesť do vášho interiéru energiu sýtych teplých farieb.

450 Eur  

   

   

D r e a m i n g

“photo”

Akt. 200 x 150 cm  

Veľkoformátový obraz. Ženský akt v štýle popart. Akryl na plátne. Možnosť dodať v ráme podľa dohody.

1600 Eur  

 

J o y

“photo”

Olej na plátne, parciálne použitie zlatej. 200 x 120 cm  

Červené suliety v rôznych pozícíách vyjadrujúcich radosť z vzájomnej prítomnosti a komunikácie. Olej na plátne. Selektívne zlatá.

2100 Eur  

   

C r o s s r o a d s

““obraz””

Abstraktný motív. 50 x 50 cm  

Geometrický abstraktný motív. Olej na plátne so zlatou.

260 Eur  

   

Máte záujem o výtvarné dielo? Dohodnite si obhliadku v ateliéri mailom: mail alebo textovou správou na tel.: +421 905 75 96 70

“podp”

G r o w t h   i n   B l u e

““obraz””

Abstraktný motív. 150 x 100 x 3,5 cm  

Veľkoformátový abstraktný obraz. Jeho témou je rast, rozvoj, stúpanie vyjadrené gradáciou tvarov od spodnej časti formátu. Kolízie vertikálnych a horizontálnych línií majú vyjadrovať dynamiku života, ktorý často pôsobí chaoticky a hľadáme v ňom skryté významy. Akryl na plátne.

Large format abstract image. His theme is growth, development, ascent expressed by the gradation of shapes from the bottom of the format. The collisions of vertical and horizontal lines should express the dynamics of life, which often seems chaotic and we look for hidden meanings in it. Acrylic on canvas.

900 Eur  

 

U n t i t l e d 10

““obraz””

Abstraktný motív. 100 x 100 x 4 cm  

Abstraktný motív s akcentmi zlatej. Akryl na plátne.

320 Eur  

 

U n t i t l e d 1

““obraz””

Abstraktný motív. 50 x 50 cm  

Geometrický abstraktný motív. Akryl na plátne.

280 Eur  

 

K y t i c a

““obraz””

Abstraktný motív. 50 x 50 cm  

Abstraktný motív. Akryl na plátne. Ambíciou tohoto obrazu je obohatiť interér pozitívnou energiou sýtych, teplých farieb.

260 Eur  

 

C o n n e c t i o n

““obraz””

Pendulum Art. 140 x 70 cm  

Unikátna abstraktná maľba pendulum art. Kombináciou umeleckého zámeru, náhody a zemskej gravitácie vznikol tento unikátny a neopakovateľný obraz. Reliéfne podanie na plátne, za použitia akrylu, olejovej farby a metalickej zlatej farby. Hrúbka obrazu je 5 cm.

760 Eur  

 

D a n c e

““obraz””

Olej na plátne. 70 x 70 cm  

Kubistická maľba tancujúcej dvojice. Obraz zobrazuje krásu a eleganciu v pohybe v dichromatickom podaní žltých a čiernych tónov. Je metaforou spoločného úsilia o súhru a harmóniu muža a ženy - partnerskej dvojice. Orámovaný jednoduchými čiernymi lištami.

320 Eur  

 

T r i n i t y

““obraz””

Akryl plátne. 200 x 200 cm  

Veľkoformátový abstraktný obraz

1250 Eur