“tit”

A B O U T

Milan Richter, Mgr. Art. is graphic designer, illustrator, photographer and fine artist based in Bratislava, Slovakia. After graduation from Academy of Fine Arts and Design, Master of Arts (M.A.), he started to make jewelry and fashion accessories. He had worked as an Art Director at advertising agency for five years, later he has opened his own agency and Photo Graphic Studio. A substantial part of his working life was devoted to graphic design but also abstract painting.

N a   o b j e d n á v k u

Máte predstavu ale neviete nájsť dielo, ktoré by ju spĺňalo? Objednajte si obraz do vášho interiéru, office na mieru: Maľba veľkorozmerových plátien podľa vašich predstáv na objednávku.

Máte záujem o výtvarné dielo? Dohodnite si obhliadku v ateliéri mailom: mail alebo textovou správou na tel.: +421 905 75 96 70

“podp”

““obraz””