“tit”

G R O W T H

Akryl na plátne 120 x 180 cm  

Veľkoformátový abstraktný obraz. Jeho témou je rast, rozvoj, stúpanie vyjadrené gradáciou tvarov od spodnej časti formátu. Kolízie vertikálnych a horizontálnych línií majú vyjadrovať dynamiku života, ktorý často pôsobí chaoticky a hľadáme v ňom skryté významy. Akryl na plátne.

Large format abstract image. His theme is growth, development, ascent expressed by the gradation of shapes from the bottom of the format. The collisions of vertical and horizontal lines should express the dynamics of life, which often seems chaotic and we look for hidden meanings in it. Acrylic on canvas.

1300 Eur