“tit”

GALLERY

 

D R E A M I N G

“obraz”

Pop Art akt. 200 x 200 cm  

Sold / Predané  

Veľkoformátový obraz. Akryl na plátne. Objednajte si veľkoformátové obrazy na vytvorené presne do vášho interiéru

 

T H E   B E G I N N I N G

“obraz”

Abstraktný motív. 180 x 100 cm  

Sold / Predané  

Veľkoformátový obraz. Abstraktný motív. Akryl na plátne.

 

G o o d   M o r n i n g

““obraz””

Abstraktný motív. 50 x 50 cm  

Abstraktný motív. Akryl na plátne.

Sold / Predané  

   

A l i c e

““obraz””

Akryl na plátne. 50 x 50 cm  

Sold / Predané  

   

A b s t r a c t   Art   2

““obraz””

Akryl na plátne. 25 x 25 cm  

A b s t r a c t   A r t   1 2

““obraz””

Abstract Artwork. 140 x 70 cm  

Abstraktný motív. Akryl na plátne.

Sold / Predané  

   

D r e a m i n g

““obraz””

Akryl na plátne. 60 x 80 cm  

Sold / Predané  

   

U n i v e r s u m

““obraz””

Akryl na plátne. 150 x 100 cm  

Sold / Predané  

I N   M O T I O N

“obraz”

Abstraktný motív. 200 x 90 cm  

Sold / Predané  

Veľkoformátový obraz. Abstraktný motív. Akryl na plátne.